Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ - ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ 4ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13/12.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.
                                                                                  
    Αριθμ. Απόφασης   244/2017
                                                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
  
 Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους συνταξιούχους, στους εργαζόμενους και σε όλο τον ελληνικό λαό κατά των αντιλαϊκών μέτρων του 4ου μνημονίου.

Καλαμαριά, 12.06.2017,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του κτιρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα 1, συνήλθε στην 13η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 20908/06-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τελίδη, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 του N. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα είκοσι οχτώ (28),δηλαδή: 


            ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    Αμπατζίδης Ματθαίος
2.    Αντωνάκης Βικέντιος
3.    Αντωνούδη-Ιωαννίδου Ολυμπία
4.    Γεωργιάδης Σωτήριος
5.    Δαρδαμανέλης Θρασύβουλος
6.    Δαρδαμανέλης Ιωάννης
7.    Ζαμπέτογλου Σταύρος
8.    Ζώης Κωνσταντίνος
9.    Θεοδοσιάδης Παναγιώτης
10. Καριπίδης Φίλιππος
11. Κιφωνίδου Θεοδώρα
12. Κώστας Ζαχαρίας
13. Μαζουλουκτσής Ιωάννης
14. Ματσαρίδης Στυλιανός
15. Μουράτης Στέφανος
16. Μύρτσος Γεώργιος
17. Παναγιωτίδης Μιχάλης
18. Ντιντή Λεμονιά
19. Παπαδόπουλος Γεώργιος
20. Πασαλίδου Αμαλία
21. Παυλίδου – Βασιλειάδου Μαρία
22. Πενόπουλος Ιωάννης
23. Πετκάκης Σωκράτης
24. Τελίδης Γεώργιος
25. Τσαμπαρλής Παντελής
26. Τσαπακίδου-Τσομπανάκη Αγγελική
27. Τσαπικίδου Αικατερίνη
28. Φωτόπουλος Στυλιανός
1.       Αγγελοπούλου Δέσποινα
2.       Βουλγαράκης Νεκτάριος
3.       Καζάρα Τριανταφυλλιά
4.       Καϊμακτσίδης Ιωάννης
5.       Κοταλακίδου Ελένη
6.       Λαμτζίδης Εμμανουήλ
7.       Μαβίδης Σταύρος
8.       Μπαλτατσή-Φοροπούλου Κυριακή
9.        Νικολέττου – Σκάρλιου Βασιλική
10.    Ξανθόπουλος Χαράλαμπος
11.    Παπουτσίδης Θεόδωρος
12.    Σαρήπουλος Δημήτριος
13.   Τεμεκενίδης Αριστοτέλης


·  Ο Δ.Σ. κ. Μ. Αμπατζίδης αποχώρησε  από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

·  Ο Δ.Σ. κ. Μ. Παναγιωτίδης αποχώρησε  από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

  

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για τη συζήτησή δυο έκτακτων θεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ. 7 N. 3852/2010.

Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γ. Τελίδη. 

Ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Μπακογλίδης προσκλήθηκε και  παρέστη στη συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ. Παρασκευή Τσαούση, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

     Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το  1ο έκτακτο θέμα κάλεσε κατ’ αρχήν το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7  του Ν.3852/2010 αν θα συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον, λόγω της διαμαρτυρίας για την εφαρμογή των μέτρων του 4ου μνημονίου. Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγοντος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ψήφισμα που κατέθεσε η Επιτροπή Ψηφισμάτων του Δήμου και το οποίο έχει ως εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς πρέπει να αποφασίσει για την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του  στους συνταξιούχους,  στους εργαζόμενους, και σε όλο τον ελληνικό λαό απέναντι στη λαίλαπα των αντιλαϊκών μέτρων του 4ου  μνημονίου που ψήφισαν η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Οι μάσκες έπεσαν και αποκαλύφθηκε η υποκρισία της συγκυβέρνησης, η οποία μέχρι πρότινος υποσχόταν ότι καμιά σύνταξη δεν πρόκειται να θιγεί.

Δυστυχώς όχι μόνο περικόπτονται οι συντάξεις, αλλά και ό,τι από αυτές θα απομείνει, τελεί υπό την απειλή του κόφτη, αποτέλεσμα και αυτό της «σκληρής διαπραγμάτευσης» της συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Επιπλέον όλα τα μέτρα που ψηφίστηκαν, από τη μείωση του αφορολόγητου μέχρι την περικοπή των επιδομάτων αναπηρίας, των επιδομάτων  της ανεργίας, των τέκνων, της φτώχειας ,της θέρμανσης και των φυσικών καταστροφών, αφορούν τα πιο ευάλωτα άτομα της κοινωνίας μας, που μαζί με τις περικοπές στην υγεία δημιουργούν μία εκρηκτική κατάσταση που απειλεί την κοινωνική συνοχή.

Τέλος ο Δήμος Καλαμαριάς δηλώνει ότι με όλα τα μέσα που διαθέτει είναι συμπαραστάτης και αρωγός στον χειμαζόμενο λαό και ότι θα αγωνισθεί για την ανατροπή όλων των παραπάνω αντιλαϊκών μέτρων δίπλα στο λαό.

     Το Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη:

1.     Την εισήγηση της Επιτροπής Ψηφισμάτων 

2.     Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

    Την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο έχει ως εξής:

    Δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους, και σε όλο τον ελληνικό λαό απέναντι στη λαίλαπα των αντιλαϊκών μέτρων του 4ου  μνημονίου που ψήφισαν η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Οι μάσκες έπεσαν και αποκαλύφθηκε η υποκρισία της συγκυβέρνησης, η οποία μέχρι πρότινος υποσχόταν ότι καμιά σύνταξη δεν πρόκειται να θιγεί.

Δυστυχώς όχι μόνο περικόπτονται οι συντάξεις, αλλά και ό,τι από αυτές θα απομείνει, τελεί υπό την απειλή του κόφτη, αποτέλεσμα και αυτό της «σκληρής διαπραγμάτευσης» της συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Όλα τα μέτρα που ψηφίστηκαν, από τη μείωση του αφορολόγητου μέχρι την περικοπή των επιδομάτων αναπηρίας, των επιδομάτων  της ανεργίας, των τέκνων, της φτώχειας ,της θέρμανσης και των φυσικών καταστροφών, αφορούν τα πιο ευάλωτα άτομα της κοινωνίας μας, που μαζί με τις περικοπές στην υγεία δημιουργούν μία εκρηκτική κατάσταση που απειλεί την κοινωνική συνοχή.

Ο Δήμος Καλαμαριάς δηλώνει ότι με όλα τα μέσα που διαθέτει είναι συμπαραστάτης και αρωγός στον χειμαζόμενο λαό και ότι θα αγωνισθεί για την ανατροπή όλων των παραπάνω αντιλαϊκών μέτρων δίπλα στο λαό.Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  244/2017
Το πρακτικό υπογράφουν οι εξής :

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.             
                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ
         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΕΛΙΔΗΣ

            Πιστό Αντίγραφο  

        Η Ειδική Γραμματέας
      
        Παρασκευή Τσαούση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου