Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Συνταξιούχους πέντε ταχυτήτων διαμορφώνει το νέο σύστημα που θεσπίστηκε τον Μάιο

Οι νέες συντάξεις με ή χωρίς προσωπική διαφορά

Συνταξιούχους πέντε ταχυτήτων διαμορφώνει το νέο σύστημα που θεσπίστηκε τον Μάιο και μπαίνει σταδιακά σε πλήρη λειτουργία. Οι δύο εγκύκλιοι για την εθνική και ανταποδοτική σύνταξη που εκδόθηκαν τα Χριστούγεννα οριστικοποιούν το νέο τοπίο:

• Στην πρώτη ταχύτητα ανήκουν οι παλαιοί συνταξιούχοι (που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί ή υποβάλει αίτηση μέχρι και 12/5/2016).

Οι συντάξεις τους θα ανακαθοριστούν σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού μέχρι 30/9/2017, ώστε να σπάσουν σε τρία κομμάτια: εθνική, ανταποδοτική και προσωπική διαφορά.

Ποσό αναφοράς για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς είναι η καθαρή προ φόρου σύνταξη, όπως προκύπτει μετά την επιβολή των μνημονιακών περικοπών που καταργούνται. Υπολογίζεται δηλαδή η νέα σύνταξη με βάση το σύστημα Εθνική - Ανταποδοτική και η διαφορά ανάμεσα στο παλιό προ φόρου ποσό (ενσωματώνονται όλες οι προηγούμενες μνημονιακές μειώσεις) με το σημερινό προ φόρου ποσό είναι η προσωπική διαφορά του συνταξιούχου. Με τον μηχανισμό αυτό διατηρούνται στο σημερινό τους καθαρό ύψος όλες οι παλιές συντάξεις.
Η προσωπική διαφορά -σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο- συμψηφίζεται από 1.1.2019 κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή της με την εκάστοτε αύξηση των νέων συντάξεων. Στη διαδικασία μπαίνουν όλες οι συντάξεις που αφορούν αιτήσεις μέχρι 12/5/2016. Εξαιρούνται οι συντάξεις ΟΓΑ και της Τράπεζας της Ελλάδος.

• Στη δεύτερη ταχύτητα μπαίνουν όσοι αποχώρησαν υποβάλλοντας αίτηση συνταξιοδότησης από 13/5 έως 31/12/2016. Υπολογίζονται σε πε­ρίπου 90.000 και θα είναι οι πρώτοι νέοι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, μόνο όμως εάν η νέα σύνταξη υπολείπεται κατά 20% και πλέον της παλιάς.