Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

«ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗ»


Παράταση του εργάσιμου βίου με κάθε τρόπο επιδιώκουν ΕΕ και κεφάλαιο
Στο επίκεντρο η ακόμα πιο παρατεταμένη και αποτελεσματική εκμετάλλευση των εργαζομένων...

Οι αυξήσεις των ορίων συνταξιοδότησης για όλους τους εργαζόμενους, αλλά και ειδικά για τα ΒΑΕ, αποτελούν «βέλτιστη πρακτική» της ΕΕ...
Οι αυξήσεις των ορίων συνταξιοδότησης για όλους τους εργαζόμενους, αλλά και ειδικά για τα ΒΑΕ, αποτελούν «βέλτιστη πρακτική» της ΕΕ...
Η αναζήτηση τρόπων για την παράταση του εργάσιμου βίου, άρα και για συνέχιση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων από το κεφάλαιο, είναι μία από τις προτεραιότητες της αντεργατικής στρατηγικής που χαράσσει η ΕΕ και τα κράτη - μέλη της.
 Πληθώρα μελετών, που εκπονούνται τα τελευταία χρόνια από αρμόδια όργανα της ΕΕ, εξετάζουν τρόπους παραμονής στην εργασία εργαζομένων που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση ή θα έπρεπε να είχαν πάρει σύνταξη, καθώς και το πώς μπορούν αποτελεσματικότερα να τους εκμεταλλευτούν οι κεφαλαιοκράτες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ άλλων στοχεύουν σε ομάδες εργαζομένων που απασχολούνται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα («επίπονα» επαγγέλματα τα αποκαλεί η ευρωενωσιακή γλώσσα...) ή σε εργαζόμενους με αναπηρία.

Σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις του δημοσίου και χηρείας με βάση το νόμο Κατρούγκαλου
Σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις του δημοσίου και στις συντάξεις χηρείας προβλέπουν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας που εκδόθηκαν την Τετάρτη για την εφαρμογή του αντασφαλιστικού νόμου Κατρούγακλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ.

Οι συντάξεις για τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου θα προκύπτουν από δύο υπολογισμούς, ο ένας θα είναι με βάση τους αντασφαλιστικούς νόμους πριν το νόμο Κατρούγκαλου και ο δεύτερος υπολογισμός με βάση το νόμο των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με την κύρια σύνταξη να διαχωρίζεται σε εθνική και ανταποδοτική.

Ο υπολογισμός φέρνει μειώσεις κάτι που παραδέχεται η κυβέρνηση και προκύπτει σαφώς από το σχετικό παράδειγμα που εναγράφεται στην ΚΥΑ. Συγκεκριμένα αν υπάλληλος του Δημοσίου που αποχωρεί από την Υπηρεσία μέχρι την 31.7.2017 με 40 πραγματικά έτη ασφάλισης το «καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης που θα λάμβανε με βάση το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο 1.200 ευρώ» με το νόμο Κατρούγκαλο το «καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης με βάση το ν. 4387/2016 (εθνική και ανταποδοτική) 840 ευρώ». Συνεπώς η «διαφορά των δύο ποσών σύνταξης: 360 ευρώ. Ποσοστιαία διαφορά των δύο συντάξεων 360/1200 = 30% . Επειδή η διαφορά είναι μεγαλύτερη του 20% θα καταβληθεί ως προσωπική διαφορά το εξής ποσό: 360/3=120 ευρώ. Τελικό ποσό σύνταξης: 840+120=960 ευρώ.» Η ΚΥΑ αναφέρει πως «το επιπλέον ποσό της προσωπικής διαφοράς των 120 ευρώ θα συμψηφίζεται κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων».