Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ Αγωνας


Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ
Γραφεία: Σωκράτους 23, 10552, Αθήνα

Διάθεση για την Θεσσαλονίκη:
Σύνδεσμος συνταξιούχων ΙΚΑ η Ενότητα
Αριστοτέλους 32 & Ολύμπου 77


Δήμος Καλαμαριάς Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στις «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑ-ΕΛΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΣΕ-ΟΑΕΕ-ΝΑΤ-ΠΟΣΕΟΑΕΕ»
Δήμος Καλαμαριάς
Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης                 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς που συνήλθε την Δευτέρα  10 Οκτωβρίου 2016  συζήτησε  θέματα  που αντιμετωπίζουν οι Οργανώσεις Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΛΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΣΕ-ΟΑΕΕ ΝΑΤ-ΠΟΣΕΟΑΕΕ και
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στις «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑ-ΕΛΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΣΕ-ΟΑΕΕ-ΝΑΤ-ΠΟΣΕΟΑΕΕ», το οποίο έχει ως εξής: