Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Επανυπολογισμός των συντάξεων, υπολογι-σμός Προσωπικής Διαφοράς (ΠΔ) και μειώσεων
Άρθρο του ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΥ Αγώνα Δεκέμβρης 2017

Με το νέο νόμο 4387/2016 (Κατρούγκαλου) η κυβέρνηση - συνεργασία με την Ε.Ε. για την υλοποίηση των αποφάσεων και των δεσμεύσεων του 3ου μνημονίου - διαμόρφωσε ένα νέο τοπίο στην Ασφάλιση, όπου η συμμετοχή του κράτους περιορίζετε δραστικά ( η κρατική χρηματοδότηση έχει μειωθεί κατά 40% σε σχέση με το 2012 ), άνοιξε τον δρόμο γι8α να κυριαρχήσουν τα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης και να μετατραπεί σε ατομική υπόθεση.

α) Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού τόσο της κύριας σύνταξης όσο της επικουρικής, των εφ΄ άπαξ  και των μερισμάτων. Με το νέο τρόπο οι νέες συντάξεις ( κύριες επικουρικές, εφ΄ άπαξ, μερίσματα ), θα είναι μειωμένες έως και 30%,. Μέσω αυτής της αλλαγής.

β) Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής, των εφρ΄ άπαξ και των μερισμάτων. με το νέο τρόπο που θα υπολογίζονται πλέον όλες οι νέες συντάξεις (κύριες, επικουρικές, εφ΄ άπαξ, μερίσματα). Θα είναι μειωμένες έως και 30%. Μέσω αυτής της αλλαγής: