Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019

Ο υπολογισμός των συντάξεων μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/16ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
Αριστοτέλους 32 & Ολύμπου 77,   Τ.Κ. 546 31,     ΕΚΘ  Τηλέφ: 2310 237694
www.syntaxio.blogspot.com      --------    e-mail: suntax.ika@gmail.com

          Ο υπολογισμός των συντάξεων μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/16 (13-5-2016), υπολογίζεται ως εξής:

Κατ' αρχάς αποτελείται από το άθροισμα της Εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής.

     Η Εθνική είναι 384 ευρώ για 20 χρόνια ασφάλιση.
     Η ανταποδοτική καθορίζεται από τρεις παραμέτρους:
·        Συντάξιμες αποδοχές
·        Χρόνος ασφάλισης
·        Ποσοστό αναπλήρωσης επί των συντάξιμων αποδοχών.

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

            Οι συντάξιμες αποδοχές είναι κυμαινόμενες και εξαρτώνται από το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών στις οποίες γίνονται οι κρατήσεις, σε όλο τον ασφαλιστικό του βίο.

            Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13-5-2016 ο συντάξιμος μισθός καθορίζεται από το μέσο όρο των αποδοχών της περιόδου από 1-1-2002 μάχρι και την ημερομηνία της συνταξιοδότησής τους, με ανώτερο μισθό τις 5860,80 ευρώ που είναι το 10πλάσιο του κατώτερου βασικού μισθού, δηλ. τα 586,08 ευρώ.

            Επίσης, για τους αυτούς, προσαυξάνεται ο συντάξιμος μισθός με τον ΔτΚ κατ' έτος και είναι:

για το 2002 1,30263                                    Παράδειγμα: Έστω το 2002 είχε αποδοχές 23.000. Τότε ο
για το 2003 1,25858                                    συντάξιμος μισθός θα είναι 23.000χ1,30263=29.960.
για το 2004 1,22311                                    Το 2007 είχε 30.000 άρα ο συντάξιμος μισθός είναι
για το 2005 1,18175                                    30.000χ1,11283=33384.
για το 2006 1,14510                                    Το 2012 είχε αποδοχές 33.000 άρα ο συντάξιμος μισθός
για το 2007 1,11283                                    είναι 33.000χ1=33.000.
για το 2008 1,06798                                    Εάν προσθέσει όλες τις αποδοχές όπως διαμορφώνονται
για το 2010 1,00771                                    μετά τον υπολογισμό του ΔτΚ και το άθροισμα το διαιρέσει
για το 2011 1,00000                                    με το 180 (15 χρόνια Χ 12 μήνες = 180) θα βγάλει τον
και από εκεί και μετά 1.                  Συντάξιμο μισθό.