Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Εγκύκλιος για τις μειώσεις σε συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία

Οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016, των διατάξεων δηλαδή που προβλέπουν άγριο χαράτσι στους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν απασχόληση, μέχρι και 60% στις συντάξεις τους, περιέχει σχετική εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η μείωση των συντάξεων κατά 60% στους συνταξιούχους γήρατος που αναλαμβάνουν εργασία επιβάλλεται για τις μέρες απασχόλησης κάθε μήνα και όχι για ολόκληρο το μήνα, εφόσον η διάρκεια της εργασίας είναι μικρότερη των 25 ημερών.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απασχόλησης πέραν της μείωσης των συντάξεων, ο συνταξιούχος γήρατος υποχρεώνεται και στην καταβολή κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ (κύρια, επικουρική και πρόνοια) καθώς και στον ΕΟΠΥΥ.