Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Αναστολή στην έκδοση επικουρικών συντάξεωνΦρένο στην έκδοση επικουρικών συντάξεων βάζει η κυβέρνηση με σχετικό έγγραφο που εξέδωσε το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Σύμφωνα με αυτό, συνεχίζεται η αναστολή έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων επί αιτημάτων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που έχουν υποβληθεί μετά την 1/1/2015.