Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Δείτε ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται το ΕΚΑΣ το 2016 (εγκύκλιος)

Εκδόθηκε από το υπουργείο Εργασίας η εγκύκλιος με τις προϋποθέσεις καταβολής του ΕΚΑΣ για το έτος 2016 και τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο για να λάβουν το ΕΚΑΣ έτους 2016 οι δικαιούχοι θα πρέπει – συνοπτικά – να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.
β) το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ.
γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884) ευρώ
.
δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ.
Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου