Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ του Νόμου 4387/2016 για το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ του Νόμου 4387/2016 για το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό

email
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ του Νόμου 4387/2016 για το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό
Τι αλλάζει με το νέο ασφαλιστικό – Ποιες συντάξεις μειώνονται
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016 ο νέος νόμος 4387/2016 για το ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό και φορολογικές διατάξεις, με τίτλο ""Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου