Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019

Ο υπολογισμός των συντάξεων μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/16ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
Αριστοτέλους 32 & Ολύμπου 77,   Τ.Κ. 546 31,     ΕΚΘ  Τηλέφ: 2310 237694
www.syntaxio.blogspot.com      --------    e-mail: suntax.ika@gmail.com

          Ο υπολογισμός των συντάξεων μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/16 (13-5-2016), υπολογίζεται ως εξής:

Κατ' αρχάς αποτελείται από το άθροισμα της Εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής.

     Η Εθνική είναι 384 ευρώ για 20 χρόνια ασφάλιση.
     Η ανταποδοτική καθορίζεται από τρεις παραμέτρους:
·        Συντάξιμες αποδοχές
·        Χρόνος ασφάλισης
·        Ποσοστό αναπλήρωσης επί των συντάξιμων αποδοχών.

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

            Οι συντάξιμες αποδοχές είναι κυμαινόμενες και εξαρτώνται από το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών στις οποίες γίνονται οι κρατήσεις, σε όλο τον ασφαλιστικό του βίο.

            Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13-5-2016 ο συντάξιμος μισθός καθορίζεται από το μέσο όρο των αποδοχών της περιόδου από 1-1-2002 μάχρι και την ημερομηνία της συνταξιοδότησής τους, με ανώτερο μισθό τις 5860,80 ευρώ που είναι το 10πλάσιο του κατώτερου βασικού μισθού, δηλ. τα 586,08 ευρώ.

            Επίσης, για τους αυτούς, προσαυξάνεται ο συντάξιμος μισθός με τον ΔτΚ κατ' έτος και είναι:

για το 2002 1,30263                                    Παράδειγμα: Έστω το 2002 είχε αποδοχές 23.000. Τότε ο
για το 2003 1,25858                                    συντάξιμος μισθός θα είναι 23.000χ1,30263=29.960.
για το 2004 1,22311                                    Το 2007 είχε 30.000 άρα ο συντάξιμος μισθός είναι
για το 2005 1,18175                                    30.000χ1,11283=33384.
για το 2006 1,14510                                    Το 2012 είχε αποδοχές 33.000 άρα ο συντάξιμος μισθός
για το 2007 1,11283                                    είναι 33.000χ1=33.000.
για το 2008 1,06798                                    Εάν προσθέσει όλες τις αποδοχές όπως διαμορφώνονται
για το 2010 1,00771                                    μετά τον υπολογισμό του ΔτΚ και το άθροισμα το διαιρέσει
για το 2011 1,00000                                    με το 180 (15 χρόνια Χ 12 μήνες = 180) θα βγάλει τον
και από εκεί και μετά 1.                  Συντάξιμο μισθό.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

            Ο πλασματκός χρόνος ασφάλισης που αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά, δεν συνυπολογίζεται ούτε στα ποσοστά αναπλήρωσης ούτε στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΕΤΗ
15
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Π.Α(%)
11,55
14,07
16,77
17,73
18,69
19,65
20,68
21,71
22,74
23,95
25,16

ΕΤΗ
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Π.Α(%)
26,37
27,79
29,21
30,63
32,22
33,81
35,40
37,20
39,00
40,80
42,80

            Στις 12-12-2018 ψηφίστηκε ο νέος νόμος για το ασφαλιστικό ο οποίος διατηρεί τις μέχρι σήμερα περικοπές των συντάξεων από όλους τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους.

            Ο νέος αυτός νόμος διατηρεί στο ακέραιο το νόμο Κατρούγκαλου ο οποίος μεταξύ των άλλων περιέχει και τον επανυπολογισμό των συντάξεων με τη λεγόμενη προσωπική διαφορά. Καταργεί το νόμο 4472/2017 της Αχτσιόγλου που επέβαλε από 1-1-2019 τη μείωση των συντάξεων μέσω της προσωπικής διαφοράς σε ποσοστό μέχρι 18% καθώς και τα οικογενειακά επιδόματα.

'Ετσι, από 1-1-2019 οι συντάξεις όλων των συνταξιούχων θα υπολογίζονται ως εξής:

- ΕΘΝΙΚΗ σύνταξη ύψους 384 ευρώ για 20 και πάνω χρόνια ασφάλισης, και

- ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ σύνταξη από τον συντάξιμο μισθό και με τα ποσοστά για τα χρόνια ασφάλισης που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

- ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ που θα είναι η διαφορά της σύνταξης που παίρνουμε σήμερα με τη σύνταξη που θα προκύψει από τον επανυπολογισμό με το νόμο Κατρούγκαλου.

            Με αυτόν τον υπολογισμό για τους συνταξιούχους πριν τον νόμο Κατρούγκαλου (13-5-2016), η σύνταξη πλέον θα είναι το άθροισμα ΕΘΝΙΚΗΣ και ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ σύνταξης.

            Η προσωπική διαφορά θα είναι ξεχωριστά (κουτάκι) και δεν θεωρείται σύνταξη.

            Το οικογενειακέ επίδομα καταργείται και μπαίνει στο κουτάκι της προσωπικής διαφοράς.

            Από 1-1-2019 το σύνολο των τριών αυτών ποσών, θα ισοδυναμεί με τη σύνταξη που παίρνουμε σήμερα.

            Η κράτηση 6% (σε μας 7%) για τον ΕΟΠΥΥ θα υπολογίζεται στα ποσά της ΕΘΝΙΚΗΣ και ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ σύνταξης.

            Η εισφορά αλληλεγγύης θα ισχύσει σε όσους παίρνουν σύνταξη πάνω από 1400 ευρώ μικτά προ φόρου και θα υπολογίζεται στο σύνολο της σύνταξης (ΕΘΝΙΚΗ + ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ + ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ) σε κλιμακούμενο ποσοστό από 3% έως 15%.

            Μέχρι το 2022 δεν θα υπάρξει καμιά αύξηση στις συντάξεις. Μετά το 2022 εάν υπάρξουν γενικές αυξήσεις στις συντάξεις, τότε η αύξηση αυτή δεν θα δίδεται αλλά το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρείται από την προσωπική διαφορά και θα προστίθεται στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ σύνταξη.

            Για τους συνταξιούχους με το νόμο Κατρούγκαλου η προσωπική διαφορά θα ισχύει και γι΄ αυτούς γιατί ο υπολογισμός της θα γίνεται με το προηγούμενο καθεστώς και με το νόμο Κατρούγκαλου. Οι συνταξιούχοι αυτοί χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

1.      Εάν κάποιος έκανε αίτηση συνταξιοδότησης μετά το Μάη του 2016 και η προσωπική του διαφορά είναι πάνω από 20%, τότε:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Ας υποθέσουμε ότι η μικτή σύνταξή του με το νόμο Κατρούγκαλου είναι 950 ευρώ μείον 6% κράτηση ΕΟΠΥΥ (57 ευρώ) τότε η σύνταξή του προ φόρου είναι 950-57=893 ευρώ.
Με τον υπολογισμό πριν το νόμο Κατρούγκαλου η σύνταξή του υποθετικά ήταν 1700 ευρώ μείον οι μνημονιακοί νόμοι και η εισφορά 6% τότε η σύνταξή του προ φόρου θα ήταν 1300 ευρώ. Άρα η προσωπική του διαφορά είναι 1300-893=407 ευρώ.
Το ποσόν αυτό σε ποσοστό επί της σύνταξής του με το προηγούμενο καθεστώς υπολογισμού, είναι 31,31% (407Χ100/1300=31,31%) άρα πάνω από 20%.
Αυτός ο συνταξιούχος θα πάρει στη σύνταξή του το 1/2 της προσωπικής διαφοράς δηλ. 203,5 ευρώ στο κουτάκι του.
2.      Αν κάποιος έκανε αίτηση το 2017 θα πάρει το 1/3 της προσωπικής διαφοράς στο κουτάκι του.
3.      Αν κάποιος έκανε αίτηση το 2018 θα πάρει το 1/4 της προσωπικής διαφοράς στο κουτάκι του. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά κάτω του 20% δεν θα πάρουν καθόλου προσωπική διαφορά.
4.      Τέλος οι συνταξιούχοι από 1-1-2019 δεν θα πάρουν τίποτα για προσωπική διαφορά και η σύνταξή τους θα είναι το άθροισμα ΕΘΝΙΚΗΣ και ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ σύνταξης.
5.      Στις περιπτ'ωσεις που το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού είναι μικρότερο από αυτό που θα προκύψει με τον Νόμο Κατρούγκαλου, τότε η διαφορά αυτή θα μπει ως προσαύξηση κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα σε διάρκεια πέντε χρόνων.

      Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται μετά την ψήφιση του νέου νόμου:

Από 1-1-2019 οι συντάξεις θα υπολογίζονται όπως προαναφέραμε. Σ' αυτές δεν περιλαμβάνεται κανένας μνημονιακόε νόμος παρά μόνο ο νόμος Κατρούγκαλου και η εισφορά αλληλεγγύης:.

      Η κυβέρνηση λέει ότι η εφαρμογή του νόμου αυτού θα ισχύσει από 1-6-2016, αφού από τότε ισχύει και ο νόμος Κατρούγκαλου.

      Επειδή όπως έχουμε ενημερώσει και παλαιότερα, από την ημερομηνία της απόφασης του ΣτΕ στις 15-6-2015 και μέχρι την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου στις  13-5-2016 (περίπου 12 μήνες) υπάρχει κενό νόμου και ισχύ νόμου έχει η απόφαση του ΣτΕ, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αποδώσει τις περικοπές άμεσα χωρίς αιτήσεις και αγωγές.

      Επίσης με την ίδια απόφαση τα δώρα (400+200+200) δεν τα δικαιούνται όσοι είχαν μικτή σύνταξη πάνω από 2500 ευρώ και όσοι κατά την ημερομηνία της συνταξιοδότησής τους είχαν ηλικία κάτω των 60 ετών.

Εμείς διεκδικούμε αγωνιστικά όλα όσα μας αφαίρεσαν από 1-1-2010 και μετά, καθώς και την κατάργηση συνολικά του νόμου Κατρούγκαλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου