Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Στα 35 ευρώ κατρακυλάει το ΕΚΑΣΑπό την πρόσφατη κινητοποίηση των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών ΟργανώσεωνΑπό την πρόσφατη κινητοποίηση των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων

Στα 35 ευρώ κατρακυλάει το ΕΚΑΣ, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε, ενώ το εισοδηματικό όριο που τίθεται για τους δικαιούχους είναι τα 7.720 ευρώ (συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις, κύριες και επικουρικές, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά εισοδήματα ή βοηθήματα). 

Με τη ρύθμιση αυτή, η κυβέρνηση υλοποιεί μια βασική ανατροπή του 3ου μνημονίου και του νόμου 4387/2016, που προβλέπουν τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το 2019. Έτσι, οι απώλειες των δικαιούχων του ΕΚΑΣ, με βάση το 2015, οπότε δόθηκε για τελευταία χρονιά ολόκληρο, αγγίζουν τα 800 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που από μόνο του είναι μεγαλύτερο και από το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα που ανακοίνωσε για φέτος η κυβέρνηση. 


Το ΕΚΑΣ καταβάλλεται σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόμενων -πλην ΟΓΑ- στον ΕΦΚΑ οργανισμών κύριας ασφάλισης, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, οι δικαιούχοι που θα εισπράξουν το ΕΚΑΣ εντός του 2018 είναι 247.000. Εντός του 2017, οι δικαιούχοι ήταν 245.000, η πλειοψηφία των οποίων (187.800)  λάμβανε ΕΚΑΣ ύψους 115 ευρώ.

Συνολικά οι απώλειες των χαμηλοσυνταξιούχων την τετραετία 2016-2019 από τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ φτάνουν τα 2,4 δισ. ευρώ. Η συγκεκριμένη παροχή, η οποία θεσμοθετήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ως αντιστάθμισμα στις μειώσεις των συντάξεων (ειδικά των κατώτερων), εξαιτίας της αποδέσμευσής τους από το κατώτερο ημερομίσθιο, εξαφανίζεται ολοσχερώς το 2020 στο πλαίσιο της «ορθολογικοποίησης» των παροχών Πρόνοιας που εφαρμόζει η κυβέρνηση, σύμφωνα και με τις συνταγές της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης του ΕΚΑΣ


Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι προϋποθέσεις για την καταβολή του ΕΚΑΣ πρέπει να πληρούνται αθροιστικά και είναι οι εξής: 

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2018, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.

β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.

γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884,00) ευρώ.

δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000,00) ευρώ.

ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έκδοσης της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα εξακόσια σαράντα τρία (643,00) ευρώ.

στ. Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β, γ και δ, αφορούν σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016 και για το λόγο αυτό για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ για το έτος 2018 εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016.

{--->}

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου