Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έχει ήδη ΠΡΟ-νομοθετηθεί!

Ιδού οι διατάξεις!Τον τελευταίον καιρό η κυβέρνηση, στα πλαίσια της σκόπιμης παραπληροφόρησης που προωθεί σε βάρος των συνταξιούχων και ολόκληρου του λαού μας, προφασίζεται ότι κάνει μάχη για την προστασία των κύριων συντάξεων. Υποστηρίζει σε διάφορους τόνους ότι …αγωνίζεται για την αποτροπή της προωθούμενης από την τρόικα κατάργησης της προσωπικής διαφοράς.

Για άλλη μια φορά όμως εμπαίζει τους συνταξιούχους!


Μελέτες λένε σήμερα την αλήθεια ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προνομοθετήσει την κατάργηση (εξάλειψη) της προσωπικής διαφοράς από 1-1-2019!


Κι αυτό, ενώ, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου Κατρούγκαλου, η κατάργησή της αρχίζει με τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή τα μέσα του 2018.

Ιδού οι διατάξεις!


1. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1-1-2019, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4387/2016

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2α του ν. 4387/2016:


«2.α.Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις.  Ειδικά, ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80), όπως ισχύει. β. Από 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει σε εφαρμογή της παραγράφου 3.».2. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το καλοκαίρι του 2018, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου Κατρούγκαλου


Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου Κατρούγκαλου, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, για το άρθρο 14:


«…Με βάση το άρθρο 14 επανυπολογίζονται οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. (…) Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής (σ.σ. καλοκαίρι του 2018) οι συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31-12-2014 σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις παρακρατούμενης της εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ.30 του ν. 4334/2015.».

3. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς επαληθεύεται και από εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας

Τις ανωτέρω διατάξεις για την προνομοθέτηση της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς επιβεβαιώνει εξάλλου και η πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με αριθ. Φ80000/οικ.60258/1471/23-12-2016(!) και τίτλο «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ. 26083/887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)», όπου αναγράφονται επί λέξει τα εξής:

«Επομένως, έως 31.12.2018 οι κύριες συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την 12.5.2016 διατάξεις. Ειδικά ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4387/2016.


Στις περιπτώσεις που το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης είναι μεγαλύτερο του ποσού που θα προκύψει κατά το στάδιο της αναπροσαρμογής, δηλαδή η διαφορά είναι θετική, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά και μετά την 1.1.2019, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων της παρ.3α του άρθρου 14 του ν.4387/2016.».


Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗΣ» για τον Φεβρουάριο 2017:
  • ΜΟΝΟ 8,2% οι νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης!
  • 91,8% οι νέες θέσεις μερικής απασχόλησης!
Με αφορμή την ανακοίνωση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις «ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα», ξεκίνησε ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, αλλά και μια λανθασμένη ανάγνωση και ερμηνεία των ευρημάτων της τόσο από ειδικευμένους επιστήμονες όσο και από εκπροσώπους των ΜΜΕ.
Το πιο ανησυχητικό όμως συμπέρασμα από τη μελέτη των στοιχείων αυτών είναι ότι σε σύνολο νέων προσλήψεων 11.741 τον Φεβρουάριο 2017οι 962 ΜΟΝΟ (ποσοστό 8,2%) είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ οι 10.779 (ποσοστό 91,8%) είναι συνολικά θέσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης!!
Ειδικότερα, 6.226 είναι θέσεις μερικής απασχόλησης (ποσοστό 57,8%) και 4.753 θέσεις εκ περιτροπής απασχόλησης (ποσοστό 44%), όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα και το ακόλουθο σχεδιάγραμμα:
ΜΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ  01.01.2017  ΕΩΣ  28.02.2017
ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
    ΜΕΡΙΚΗ
    ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
  ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΙΑΝ.  2017
58.813
49.283
18.405
126.501
ΦΕΒΡ.  2017
59.775
55.309
23.158
138.242
ΔΙΑΦΟΡΑ
962
6.226
4.753
11.741
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΜΗΝΟΥ 2017
118.588
104.592
41.563
264.743
Εδώ πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι τον μήνα Φεβρουάριο 2017:
2.692 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε μερικής,
1.428 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής απασχόληση (με ή χωρίς τη συμφωνία εργαζομένου), δηλαδή αθροιστικά 4.120 συμβάσεις έπαψαν να είναι πλήρους απασχόλησης, γεγονός που οδηγεί ισάριθμες οικογένειες στην αβεβαιότητα, την ανασφάλεια και τη δυσχερέστερη διαβίωσή τους!!
Η μαζική υποκατάσταση θέσεων πλήρους απασχόλησης από τις διάφορες μορφές εργασιακής ειλωτείας (και κυρίως τη μερική απασχόληση και την εκ περιτροπής εργασία) θα είναι η μόνιμη μεγάλη απειλή για το μέλλον των συντάξεων στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το τρίτο Μνημόνιο (ν. 4336/2015) έχει αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις για γενίκευση της ελαστικής απασχόλησης σε ΟΛΟΥΣ τους τομείς και κλάδους δραστηριότητας!

Ως βασικές αιτίες της μεγάλης απώλειας στις συντάξεις είναι μεταξύ άλλων:

1.  Οι 12 μέχρι σήμερα περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

2.  Η κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης.

3.  Η μείωση εφ’ όρου ζωής («πέναλτι») από 6-30% για τις πρόωρες συντάξεις γήρατος.

4.  Η επιπλέον μείωση («έξτρα πέναλτι») 10% για τις πρόωρες συντάξεις γήρατος (σ.σ. επεβλήθη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το ν.4336/2015).

5.  Η κατάργηση των κατωτάτων ορίων στις συντάξεις.

6.  Το πάγωμα στις αυξήσεις όλων των ειδών συντάξεων μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021.

7.  Οι μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις αναπηρίας και χηρείας.

8.  Η αύξηση από 4 στο 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ σε όλες τις κύριες συντάξεις.

9.  Η πρωτοθέσπιση αντίστοιχης παρακράτησης 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ και σε όλες τις επικουρικές συντάξεις.

10.   Το πλαφόν στο ύψος της σύνταξης των «μονο-συνταξιούχων» και των «πολυ-συνταξιούχων».

11.   Η δραστική μείωση στη σύνταξη των απασχολουμένων συνταξιούχων.

12.   Η μείωση κατά 50% του εφάπαξ.

13.   Η θέσπιση και η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ (σ.σ. κρίθηκε πρόσφατα αντισυνταγματική με την υπ’αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

14.   Η αύξηση της παρακράτησης του φόρου.

15.   Η δραστική μείωση του αφορολόγητου.

16.   Η προϊούσα κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 από το Μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ (ν. 4336/2015).

Σε καμία άλλη χώρα του πλανήτη οι συνταξιούχοι στο σύνολό τους δεν έχασαν τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου